Jak přidat úkoly do kalendáře Outlooku

Domácí úkoly v kalendáři Outlooku

Odběr internetového kalendáře je kalendář, který stáhnete a zobrazíte v aplikaci Outlook. Na rozdíl od snímků kalendáře jsou však odběry internetových kalendářů aktualizovány automaticky.

Tyto kalendáře lze najít na webech, které jsou používány k hostování kalendářů. Na takovém webu pak můžete klepnout na odkaz ke stažení a odběru kalendáře, nebo vám jiný uživatel může poslat odkaz na odběr internetového kalendáře v e-mailové zprávě. Tento odkaz má formát webové adresy, která začíná předponou webcal://, nikoli předponou http://, a končí názvem souboru s příponou ICS.

Přihlašte se do Školíka

1. Přihlašte ke svému účtu na Školíkovi.
2. Navštivte stránku Účet, kterou naleznete v hlavní navigaci.
3. Rozklikněte řádek s názvem „Všechny úkoly třídy v kalendáři mobilu i PC“.
4. Ve spodní odrážce „Návod pro Microsoft Outlook a zařízení s Windows Phone“ zkopírujte adresu začínající slovem webcal.
5. Adresu vložte do okna webového prohlížeče a klikněte.
6. Při zobrazení výzvy Chcete přidat tento internetový kalendář do aplikace Outlook a přihlásit odběry aktualizací? klikněte na tlačítko Ano.


Dokončete přidání odběru

Při zobrazení výzvy Chcete přidat tento internetový kalendář do aplikace Outlook a přihlásit odběry aktualizací? klepněte na tlačítko Ano.

Internetový kalendář se otevře vedle kalendáře aplikace Outlook a bude přidán do navigačního podokna v zobrazení Kalendář v seznamu Jiné kalendáře. Poté budou pravidelně zjišťovány aktualizace, které provedl vydavatel kalendáře.

Odběry internetových kalendářů lze přidat, změnit nebo odebrat v dialogovém okně Nastavení účtu. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu a klepněte na kartu Internetové kalendáře.

Odběr internetového kalendáře v navigačním podokně lze identifikovat podle ikony Ikona odběru internetového kalendáře.


Jak kalendář odstranit?
Chcete-li odběr internetového kalendáře ze zobrazení odebrat, zrušte zaškrtnutí políčka u kalendáře v navigačním podokně.

Pomocí tlačítek se šipkami na kartách kalendářů můžete navzájem překrýt několik kalendářů. Jsou-li kalendáře zobrazeny vedle sebe, můžete položky z odběru internetového kalendáře přetahovat do jiných kalendářů.

Chcete-li odběr internetového kalendáře odebrat z navigačního podokna, klepněte pravým tlačítkem myši na kalendář a klepněte na příkaz Odstranit název kalendáře.