Jak přidat úkoly do kalendáře Google Kalendář

Návod pro majitele účtu Gmail a mobilních zařízení s Androidem

Pokud používáte zařízení s Androidem, je téměř jisté, že máte vytvořený účet na Gmail. Spolu s tím máte přístup i ke Google Calendar. Díky němu můžete přidat kalendář domácích úkolů Školíka a poté jej sdílet na všech zařízeních s Androidem, do kterého přistupujete stejným účtem z Gmail. Níže je podrobný návod, jak na to.

Nejjednodušší je použít PC nebo notebook

Pokud máte přístup k počítači nebo notebooku, kalendář úkolů Školíka si můžete velice snadno přidat na svém počítači nebo notebooku. Přidat kalendáře přímo do tabletu a mobilu s Androidem je složité a vyžaduje stažení dalších (zbytečných) aplikací.

Přihlašte se do Školíka

1. Přihlašte ke svému účtu na Školíkovi.
2. Navštivte stránku Účet, kterou naleznete v hlavní navigaci.
3. Rozklikněte řádek s názvem „Všechny úkoly třídy v kalendáři mobilu i PC“.
4. V odrážce „Návod pro Google Calendar a zařízení s Androidem“ zkopírujte webovou adresu uvedenou kurzívou začínající slovem webcal.


Přihlašte se do Google Kalendář

1.a) Pokud máte staženou aplikaci Google Kalendář, přihlašte se do něj.
1.b) Pokud ji nemáte, přihlašte se do svého účtu na Gmail a otevřete si váš Google Kalendář (viz obrázek).


Přidejte úkoly do kalendáře

1. V levém sloupci klikněte na rozbalovací menu „Jiné kalendáře“.
2. Z nabídky vyberte možnost „Přidat pomocí URL“.
3. Do otevřeného okna vložte adresu zkopírovanou z účtu na Školíkovi. Ujistěte se, že adresa začíná slovem webcla a končí zkratkou ics.
4. Vloženou adresu potvrďte.
5. Domácí úkoly Školíka se nyní zobrazuje v kalendáři! Jakmile třídní učitel/ka napíše na web nový úkol, zobrazí se automaticky i v tomto kalendáři.

Poznámka: standardy společnosti Google bohužel uvádějí, že může trvat až 8 hodin, než se kalendář zobrazuje. V Outlooku a v zařízeních Apple se kalendář aktualizuje v podstatě online.

Rozkliknutím řádku tohoto kalendáře v levém sloupci dole si můžete upravit nastavení.
1. Vyberte si barvu pro podkreslení úkolu, doporučuje fialovou.
2. Upravte si název kalendáře kliknutím na nastavení kalendáře, do buňky Název kalendáře vepište nový název, například Školík 3.B.
7. Domácí úkoly se vám nyní zobrazují v Google Kalendáři. A také ve všech kalendářích na mobilních zařízeních, do kterých se přihlašujete stejným účtem Gmail (nebo Google+).


Jak kalendář odstranit?
Kalendář Školíka dočasně zneaktivníte kliknutím/ťuknutím na jeho název. A naopak.

Kalendář Školíka trvale odstraníte z Google Kalendáře jednoduše:
1. V Google Kalendáři na svém počítači nebo notebooku rozklikněte v levém sloupci rozbalovací menu Jiné kalendáře a klikněte na možnost Nastavení.
2. Ve spodní sekci Jiné kalendáře vyberte řádek s kalendářem, který chcete trvale odstranit a na konci řádku klikněte na Odhlásit.
3. Odhlášení potvrďte. Z kalendáře zmizí všechny události odstraněného kalendáře a ani v budoucnu se už žádná událost/úkol ve vašem Google Kalendáři neobjeví.