Matematika pro 1. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Čísla 0 až 20

 • Spočítat prvky daného konkrétního souboru do 20 – ti (včetně).
 • Vytvořit konkrétní soubor (korálky, kuličky apod.) s daným počtem prvků do 20ti (včetně).
 • Porovnávat čísla a soubory prvků s počtem prvků do 20 – ti.
 • Přečíst a zapsat čísla 0 až 20.
 • Sčítat a odčítat čísla v oboru 0 – 10, v oboru 10 – 20 bez přechodu přes desítku.
 • Používat sčítání a odčítání při řešení praktických situací.
 • Řešit slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel v oboru 0 – 20.
 • Řešit slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky.
 • Řešit slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n – více (méně) v probíraném oboru.
Náplň vyučování
Číselná řada.
Vztahy menší, větší, rovno.
Číslice.
Znaménka >, <, =, +, - . Součet čísel (bez přechodu přes desítku). Rozdíl čísel (bez přechodu přes desítku). Počítání předmětů v daném souboru. Vybírání různých konkrétních souborů o daném počtu prvků. Čtení a psaní čísel. Porovnávání čísel. Řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel. Sčítání a odčítání v oboru do dvaceti bez přechodu přes desítku. Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání. Řešení slovních úloh s využitím vztahů o n-více a o n-méně.[/et_pb_toggle][et_pb_text admin_label="Text" background_layout="light" text_orientation="left"]
…a při rozšířené výuce možná také
 • Sčítání a odčítání čísel v oboru 0 – 20 s přechodem desítky.
 • Vztahy mezi sčítáním a odčítáním.
 • Řešení složitějších slovních úloh v oboru do dvaceti.
 • Měření délek na dílky (na centimetry).
[/et_pb_text]

Orientace v prostoru

 • Orientovat se v prostoru (vpravo, vlevo, vpřed, za).
 • Rozeznávat geometrické útvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, kvádr, válec.
Náplň vyučování
Spočítat prvky daného konkrétního souboru do dvaceti (včetně).
Vytvořit konkrétní soubor (korálky, kuličky apod.) s daným počtem prvků do dvaceti (včetně).
Porovnávat čísla a soubory prvků s počtem prvků do dvaceti.
Přečíst a zapsat čísla 0 až 20.
Sčítat a odčítat čísla v oboru 0 – 10, v oboru 10 – 20 bez přechodu přes desítku.
Používat sčítání a odčítání při řešení praktických situací.
Řešit slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel v oboru 0 – 20.
Řešit slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru 0 – 20 bez přechodu desítky.
Řešit slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n-více (méně) v probíraném oboru.
…a při rozšířené výuce možná také
 • Vystříhávt obrazce.
 • Jehlan, kužel.