Hudební výchova výchova pro 5. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Co se naučíme?

  • Pracovat nejméně s 10 písněmi (v dur i moll), nejméně s 8 poslechovými skladbami (v dur i moll) a nejméně 4 hudebně pohybovými hrami.
  • Obměňovat a tvořit hudební motivy a aplikovat je při hře předvětí a závětí, pracovat přitom s notovým záznamem.
  • Pochopit základní společenské funkce hudby.
  • Nabýt povědomí o skladatelském významu J.S. Bacha, W. A. Mozarta a L. Janáčka, V. Nováka a dalšími podle uvážení vyučujícího).
Náplň vyučování
Hudební výraz.
Variace (princip).
Symfonický orchestr.
Dirigent, sbormistr, kapelník.
Stupnice moll (aiolská).
Dominanta.
Polyfonie.
Synkopa.
Celý tón a půltón.
Noty h, e2.
Skupiny not (osminových a šestnáctinových).
Koruna.
Epizody ze života skladatelů poslouchané hudby.
Upevňování vokálních dovedností osvojených v nižších ročnících. Střídavý dech, sjednocování hlasového rozsahu (h – d2). Počátky dvojhlasu (lidový dvojhlas). 4. a spodní a vrchní 7. stupeň. Zpěv české hymny (a okolnosti vzniku).
Hra jednoduchých lidových písní na orffovské nástroje melodické (v dur v rozsahu oktávy, v moll sexty) a rytmické. Improvizace předvětí a závětí. Doprovod písní tónikou a dominantou.
Skupinové pohybové vyjádření polyfonní hudby. Pohybové projevy odvozené z rytmické složky hudby populární. Vyjádření charakteru poslouchané hudby a emocionálního zážitku z ní pohybem. Pohybové prvky menuetu, regionálního lidového tance a „jazzového“ společenského tance (např. charlestonu). Taktování na čtyři doby.
Rozlišování hudby polyfonní a homofonní. Hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni a k tanci (dříve i dnes). Varhany, harfa. Lidová kapela, symfonický orchestr, velký jazzový orchestr, rocková kapela. Poslech lidové kapely, menuetu, swingové hudby 30. let a rockové hudby z 60. let.
Tvořivé hudební hry v dur s rozsahem větším než oktáva, v moll s rozsahem sexty.