Výtvarná výchova pro 3. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Co se naučíme?

  • Pracovat nejméně s 10 písněmi (v durové a mollové tónině), nejméně se 4 poslechovými skladbami a nejméně 3 hudebně pohybovými hrami.
  • Při rytmizaci a melodizaci textů pracovat s čtvrťovými, osminovými a půlovými hodnotami ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
  • Rozlišovat charakter melodie (vzestupná, sestupná, lomená).
  • Odlišovat hudbu určenou k slavnostním příležitostem od hudby populární.
Náplň vyučování
Rozvážně – živě.
Melodie postupující v krocích a skocích, melodie lomená.
Motiv (dvojtaktí).
Předvětí – závětí (čtyřtaktová).
Hudba k slavnostním příležitostem.
Orchestr – sólo.
Noty c1, d1, e1, f1, g1, a1.
Notová osnova, taktová čára.
Nota celá, půlová pomlka.
4/4 takt.
Menuet.
Rock a taneční pohyb.
Dýchání (v pauze, mezi frázemi pěvecké dělení slov, sjednocování hlasového rozsahu (c1 – c2), volný nástup 3. stupně v dur. Počátky jednoduchého dvojhlasu. Jednoduchý kánon.
Hra doprovodů s použitím souzvuku dvou tónů. Rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu (s využitím hodnot čtvrťových, osminových a půlových). Hra dvoutaktových meziher při zpěvu spolužáků.
Dvoudobá chůze a tanec – v průpletu, přísuvný krok. Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad (ve 3/4 taktu). Pohybové vyjádření melodie, jejího charakteru, tempa, dynamiky a emocionálního zážitku z hudby.
Rozlišování hry na violoncello, akordeon, lesní roh, tubu, cembalo (spinet), syntetizátor, činely. Menuet, polonéza, rocková hudba.
Vokální a instrumentální hry s doplňováním a obměňováním čtyřtaktové fráze, melodizace textu v rozsahu sexty, využití durového kvintakordu při melodizaci.