Hudební výchova pro 2. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Co se naučíme?

  • Pracovat nejméně s 10 písněmi, nejméně se 4 poslechovými skladbami a nejméně 3 hudebně pohybovými hrami.
  • Při rytmizaci textů pracovat s čtvrťovými a osminovým hodnotami v 2/4 a 3/4 taktu.
  • Být schopen sluchově rozlišit, pěvecky a instrumentálně realizovat jednoduchou melodii a pohybově vyjádřit její charakter.
Náplň vyučování
Melodie stoupá – klesá (sledování obrysu melodie v notovém zápisu).
Melodie – doprovod.
Lidová píseň – píseň vytvořená skladatelem (pro děti).
Hudba k tanci.
p – mf – f
Zesilování – zeslabování.
Zrychlování – zpomalování.
Opakování.
Takt 2/4 a 3/4.
Nota čtvrťová, osminová a půlová, pomlka čtvrťová a osminová.
Kánon.
Rozvíjení hlavového tónu, měkké nasazení, výslovnost samohlásek na konci slov, vyrovnávání vokálů. Sjednocování hlasového rozsahu (c1 – h1). Volný nástup 1. a 5. stupně.
Hra rytmických doprovodů. Rytmický kánon. Hra melodických doprovodů s využitím 1. a 5. stupně (v souhlase s T a D).
Poskočný krok, držení rukou při tanečním pohybu (v bok, vedle sebe a proti sobě). Pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie a její ukončenosti. Kvapík jednotlivě i ve dvojici. Pohybové vyjádření tempa, dynamiky a emocionálního zážitku z hudby.
Poslech dětského sboru ä cappella a s doprovodem. Poslech hry na trubku, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytaru, velký a malý buben
Vokální a instrumentální hry s využitím pentatoniky a kvintakordu (5 – 6 – 5 – 3 – 2 – 1, 1 – 3 – 5, 1 – 5 – 3 – 1 a obraty), crescenda a decrescenda. Hudebně pohybové hry.