Výtvarná výchova pro 1. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Co se naučíme?

  • Pracovat nejméně s 10 písněmi, nejméně se 4 poslechovými skladbami a nejméně 2 hudebně pohybovými hrami.
  • Být schopen sluchově rozlišit, pěvecky, instrumentálně i pohybově realizovat a slovně vyjádřit hudební kontrasty.
Náplň vyučování
Zvuk – tón.
Řeč – zpěv.
Tón dlouhý – krátký.
Hluboko – vysoko.
Silně – slabě.
Pomalu – rychle.
Vesele – smutně.
Hlas mužský, ženský a dětský.
Hudba vokální a instrumentální.
Ukolébavka.
Pochod.
Dýchání, výslovnost, sjednocování hlasového rozsahu (c1 – a1), hlavový tón. Ukolébavka.
Hra nejjednodušších doprovodů na nástroje orffovského instrumentáře – rytmické (ve 2/4 a 3/4 taktu) a nástroje melodické (prodleva, dudácká kvinta, ostinato).
Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad (ve 2/4 taktu), hra „na tělo“ (ve 2/4 a 3/4 taktu), pohybové vyjádření vlastností tónu, tempa a emocionálního zážitku z hudby.
Rozlišování hlasů při poslechu vokální hudby, u instrumentální hudby rozlišování hry na zobcovou flétnu, klavír, housle a elektrickou kytaru. Poslech české státní hymny.
Vokální a instrumentální hry s rytmickou a melodickou ozvěnou i při rytmizaci a melodizaci slov a krátkých textů, hudebně pohybové hry (5 – 3, 5 – 6 – 5 – 3, 5 – 4 – 3 a obraty).